© Irina Werning

Christoph 1990 & 2011 Berlin Wall

Två bilder som berättar en fantastisk historia – kalla kriget, öst och väst, murens fall. Och sen historien om de tjugo år som följer på den första bilden – cyklistens hastighet med riktning rakt mot den obefintliga muren på den högra bilden och de osynliga husen på den vänstra bilden. På Irina Wernings webbplats hittar du fler mer och mindre absurda tidsresor.