I onsdags tog vi oss tid att besöka Malmö när affärsmodellgurun Alexander Osterwalder höll en öppen föreläsning på Malmö högskola. Alexander Osterwalder har med en annorlunda bok, nytänkande marknadsföring, strukturerade metoder, samt en rejäl dos kreativitet och postit-lappar skapat stor uppmärksamhet runt sin business model canvas.

Även om innehållet inte är raketforskning är genomförandet väldigt medryckande och inspirerande, från boken till den creative commons-licensierade målarduken och instruktionsfilmerna. Alexanders presentation och analys av Apples affärsmodell från ruin till världsherravälde var klarsynt. Själv skaffade jag genast iPad-appen och började flytta runt idéer i det lilla formatet.

Den blivande affärsmodellen är, med Alexander Osterwalders språkbruk, en duk att experimentera på. Du fyller duken med idéer och förslag på lösningar, eller snarare hypoteser, gissningar, gärna i form av postit-lappar. Det viktigaste arbetet kommer därefter, när du börjar testa hypoteserna och hitta alternativa lösningar, gång på gång, tills du hittar något som passar ditt företag, ditt erbjudande och i den aktuella situationen. Var noga med omvärldsanalysen.

Men även erbjudandet är en hypotes. För Alexander Osterwalder är även erbjudandet, exempelvis din produkt, öppet för experiment och tester. Det är inte något slutdefinierat som man sedan kan applicera en lämplig affärsmodell på (eller för den delen en kommunikationsplan). Sökandet efter en affärsmodell är en del av och ska kunna påverka produktutvecklingen. På duken är inget beständigt, däremot blir det påtagligt och möjligt att beskriva med ett gemensamt språk. Duken är inte tom utan delas upp i nio fält, definierade byggstenar som hjälper till att styra processen, så att inget glöms och modellen blir en helhet.

The business model canvas:

  • Customers
  • Value proposition
  • Channels
  • Customer relationship
  • Revenue streams
  • Key resources
  • Key activities
  • Key partners
  • Cost structure

Vad har det här med PR och kommunikation att göra? En stor del av din kunskap om kunderna, relationer med kunder och partnerföretag, en hel del kanalerna och kanske till och med ditt erbjudande är troligtvis kommunikation. Precis som alla andra delar av din affärsmodell gör det ditt företag gott att tänka in kommunikation på ett tidigt stadium.

Pröva dig fram, skapa prototyper och utforska olika alternativa lösningar. Misslyckas ofta, det är så du lär dig, och misslyckas tidigt, medan det fortfarande är relativt billigt, avslutar Alexander Osterwalder.

En del av föredraget kan du se här, resten finns att se på Bambuser.