Skriver och skriver. Har gått från 23 000 osammanhängande tecken till 15 000 svagt meningsbärande tecken. Siktar på knappt 10 000 intressanta tecken innan läggdags. Som någon klok person sa: “Jag har inte tid att skriva kort”. Men ibland måste man ta sig den tiden för att någon typ av innehåll överhuvud taget ska kunna ta sig fram till en möjlig läsare. Därför, du måste fortsätta skriva och skriva tills dess att texten är kort nog.