Besökta Kista Science Tower och halvdagskonferensen Framtidens digitala medier som tog upp mötet mellan tekniken och medier av olika slag. Tyngdpunkten låg på läsplattor, läsappar, e-böcker och liknande. Representanter från teknikföretag, bokförlag, eboksdistributörer, bibliotek etc. fanns på plats.

Skriver mer om konferensen senare men presentationen ovan var Åke Nygrens (@akenyg) introduktion och den ville jag gärna dela med mig av. Mer konferensdokumentation finns hos Kista Idea Lab [död länk].

[tillägg 2015-01-29]