[Tidigare publicerad på Sociala förlag]

Signering, författarafton, uppläsning och föreläsning i bokhandel och på bibliotek.

Att författare kuskat land och rike runt för att möta läsare, prata om sina böcker och för att marknadsföra böckerna och sig själv är inget nytt eller särskilt ovanligt. På bokmässorna sitter de i vartenda hörn, läser och berättar och talar och diskuterar. Att författare bloggar är inte längre något konstigt eller särskilt ovanligt. Boken som uttrycksform och produkt kompletteras med text av annat slag och i andra kanaler.

Att dra på bloggturné, då författare drar på turné genom att skriva gästinlägg i väl valda bloggar, är fortfarande ganska ovanligt. Men som kanal att möta läsare, prata om böckerna och sig själv, är bloggar väl lämpade. De har redan en befintlig läsekrets som kan definieras med ämnen, kategorier och etiketter. En blogg är en välriktad kanal med läsare som själv sökt sig dit.

En blogg är däremot ingen enkelriktad reklamkanal, du måste ha något att erbjuda som bloggen och läsarna vill ha.

Genom att hitta bloggar du delar intressen med hittar du även läsare, läsare som troligtvis redan har ett intresse för det du kan berätta, kanske även av dina böcker. Bloggarna har dessutom ofta en “bekantskapskrets” av andra bloggare som de diskuterar och kommenterar sina ämnen med.

Mer om bloggturnéer

En av de första bloggturnéer (det kanske till och med var den första) som fick uppmärksamhet var Christina Jutterströms i samband med att hon släppte sin bok Fri television? Om public service i en ny medievärld i februari 2008. Turnén passerade bland annat bloggarna Bokhora och Deepedition.

Hos författarcoachen Ann Ljungberg finns tips för hur du genomför en lyckad bloggturné.