Etikett: e-böcker

41,9 sekunder från tanke till handling…

Vad innebär det? Finns det inte en enda skivbutik som kan fungera som det klassiska undantaget? Finns det något som bokhandlarna och biblioteken kan göra för att motverka utvecklingen, eller kanske ännu hellre för att utnyttja den? Är det något att sträva efter, eller är e-böcker och nätdistribution bättre på allt?

Framtidens digitala medier

Framtidens Digitala Media on Prezi Besökta Kista Science Tower och halvdagskonferensen Framtidens digitala medier som tog upp mötet mellan tekniken och medier av olika slag. Tyngdpunkten låg på…