Andra kvartalet 2020 bjöd på mörker, död, undergång, syntpop och kärlek.