Etikett: e-bok

41,9 sekunder från tanke till handling…

Vad innebär det? Finns det inte en enda skivbutik som kan fungera som det klassiska undantaget? Finns det något som bokhandlarna och biblioteken kan göra för att motverka utvecklingen, eller kanske ännu hellre för att utnyttja den? Är det något att sträva efter, eller är e-böcker och nätdistribution bättre på allt?